• Dolar
  7.4294
 • Euro
  8.982
 • G. Altın
  412.30
 • T. Altın
  2847.5

Pertek Belediyesi sınırları içerisindeki ilçenin en yeşil alanına ve doğal su kaynaklarına sahip bölge Pertek Belediyesi tarafından imara açıldı.

Pertek Belediyesi’nce hazırlanan imar planında ilçenin yeşil, doğal su kaynakları ve asırlık ağaçlarının olduğu bölge şehir plancılarının alanın imara açılmasının uygun olmadığını rapor etmesine rağmen imara açıldı.

 

 

Şehir Plancısı Gülay Çetintaş hazırladığı raporunda; “Malatya - Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli K42 Çevre Düzeni Planı imar paftası, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümlerine göre incelendiğinde Pertek için planlanan Revizyon ve İlave  Nazım ve Uygulama İmar Planı sınırlarında Kentsel Yerleşik ve Kentsel Gelişme Alanları dışına taşan bölgeler bulunmaktadır, taşan alanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmamaktadır”

Onaylanan planın hükmü olmadığını belirten Şehir Plancısı Çetintaş; “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ışığında değerlendirilen plan yapım ve onama aşamasında yukarıda yazılan eksiklikler nedeni ile Onaylanan Planın Hükmü Olmadığı ve Alınan Meclis Kararının İptal Edilmesi Gerektiği Kanaatine varılmıştır” dedi.

İlçe Halkı Karara Karşı!

Doğal yapısıyla ilçenin en güzel bölgelerinden bir yer olduğunu ifade eden ilçe sakinleri ise doğal kaynakların bulunduğu bu bölgenin  imara açılmasını istemediklerini belirtti.