• Dolar
  7.4126
 • Euro
  9.0363
 • G. Altın
  441.83
 • T. Altın
  2975.2

İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs pandemisinin olumsuz seyrinden dolayı il genelinde uygulanacak yeni kararlar aldı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02/10/2020 tarih ve 2020/93No’lu kararında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, mevsimsel etkilerin de göz önünde bulundurularak, ilimizde sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar vermişti.

1. 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığının 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir. İlimizde de Derneklerin genel kurul toplantılarının 2021 Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine,

2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden ilimizde 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

3. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 18/11/2020 tarih ve 2020/102 No’lu kararında ilimizdeki restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmelerine, yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına kararını vermişti.

 1. İlgi (b) İçişleri Bakanlığının yeme­içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların ilimizde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine,
 2. İlimizde otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,
 3. Bu yerlere (otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar) yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına,
 4. Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca ilimizde konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,
 5. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,
 6. İlimizde otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,
 7. Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.