Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ ve Bingöl illerinin turizme kazandırılması için turizm acentelerine destek projesi hazırladı.

Fırat Kalkınma Ajansı bölgenin tanıtımı ve turların bölgeye çekilmesi amacıyla Bölgeyi yeni bir tur destinasyonu haline getirebilmek amacıyla “Fırat Turu” Projesi hazırladı. Hazırlanan proje kapsamında; Malatya, Elazığ ve Bingöl illerine gelen tur sayılarının artırılması, zaman içerisinde süreklilik kazandırılması ve bu illerdeki turizm faaliyetlerinin ve gelirlerinin artırılması ve illerin tanıtarak turizm hareketliliğinin sağlanması hedefleniyor.

 

 

 

“MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL VE TUNCELİ DIŞINDAN GELEN TURLAR FAYDALANABİLECEK”

Desteğin Kapsamı; Malatya, Elazığ ve Bingöl illeri sınırları içerisinde olmak kaydıyla; herhangi birinde iki gece veya herhangi ikisinde birer gece toplamda minimum 2 gece konaklama yapmak ve bu illeri tanıtıcı en az 2 tam günlük bir tur içeriğine sahip olmak, koşuluyla Ajans desteği sağlanacak. Hazırlanan projeden sadece Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli dışından gelen turlar faydalanabilecek.

TURLARA KONAKLAMA DESTEĞİ

Proje 2021 yılı için 1 Temmuz-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turlar için uygulanacak. Tur başına en fazla 20 kişinin her bir gece için en fazla KDV dahil 85 TL’si Ajans tarafından karşılanacak. Dolayısıyla kişi başı KDV dahil toplam 2 gece için 170 TL destek sağlanacak.

 

 

 

 

Fırat Turu Projesi kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olan desteğe dair “Başvuru Usul ve Esasları” dokümanına ve online “Başvuru Formu”na Ajansın https://fka.gov.tr/ adresinde “Fırat Turu” başlığı altında ulaşılabilecek.