• Dolar
  8.2742
 • Euro
  9.7355
 • G. Altın
  498.32
 • T. Altın
  3371.1

Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Burçin Çelik, "video yardımlı torasik cerrahi(VYTC)” ya da kapalı akciğer ameliyatlarının kullanılan endoskopların ve görüntüleme sistemlerinin modernleşmesi sayesinde daha uygulanabilir hale geldiğini belirterek, “Bu ameliyatların tercih edilmesinin nedeni daha küçük insizyonlar ve daha az ağrılı bir yolla cerrahi işlemi gerçekleştirerek hastanın morbidite ve mortalitesini azaltmak ve hastane yatış süresini kısaltmaktır. Kapalı akciğer ameliyatları, minimal invaziv bir girişim olup açık cerrahi girişimlerle cerrahi ilkeler aynıdır ancak cerrahi teknik farklıdır” dedi.
Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer ameliyatları konusunda bilgi verdi. Video yardımlı torasik cerrahi, göğüs cerrahisi alanında hem tanı hem de tedavi amacıyla birçok durumda kullanıldığını belirten Çelik, “En sık akciğer zarından ve akciğerden biyopsi almak amacıyla kullanılırken günümüzde artık kanser cerrahisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle video yardımlı torakosik akciğer ve yemek borusu ameliyatları, göğüs içerisinde bulunan kitle çıkartılması en sık uygulanan girişimlerdir. Yine göğüs kafesinin doğumsal şekil bozuklukları kapalı yöntemle tedavi edilmekte ve hastalar birkaç gün içerisinde normal hayatlarına dönebilmektedir. Video yardımlı torasik cerrahi mediastinal kitlelerin hem tanısında hem de tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle lenfoma gibi diğer biyopsi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kapalı ameliyat yöntemi ile daha geniş bir alandan biyopsiler alınarak kesin tanıya ulaşılabilmektedir. VYTC; timektomide, nörojenik tümörler gibi posterior mediastinal kitlelerde, perikardiyal sıvının boşaltılmasında ve perikardiyal pencere açılmasında sıklıkla uygulanmaktadır” diye konuştu.
Video yardımlı torasik cerrahi akciğer kanseri tanısı almış hastalarda da güvenli bir şekilde kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Burçin Çelik, “Video yardımlı torasik cerrahi intratorasik yerleşimli kanserlerin tanısında ve evrelemesinde de kullanılmaktadır. Bu şekilde hastalığın tanısı konulmakta ve yaygınlığı tespit edilmektedir. Eğer hastaya akciğer kanseri tanısı konulmuş ise bir tedavi planı yapılacaktır. Tedavi yöntemi akciğerdeki kanserin yerine, yayılma durumuna ve evresine göre belirlenir. Hastalığın evresi belirlendikten sonra bu evreye en uygun tedavi yöntemi seçilir. Bu konuda gerekirse kurul toplanır ve hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlenir. Akciğer kanserinin üç ana tedavi yöntemi vardır; cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi. Bu yöntemler tek başına uygulanabileceği gibi gereken durumlarda birlikte de uygulanabilir. Ameliyatla akciğerin bir kısmı veya tamamı alınarak kanserin çıkarılmasına çalışılır. Radyasyon tedavisinde kanser hücreleri ışın tedavisi ile yok edilmeye çalışılır. Kemoterapide kanser hücrelerinin kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar kullanılır. Tüm bu tedaviler tamamlandıktan sonra hastalar belirli aralıklarla kontrole çağrılmak üzere takibe alınır” şeklinde konuştu.
Ameliyat yöntemi hakkında da bilgi veren Dr. Çelik, “Kapalı akciğer ameliyatlarında, ameliyat öncesi hazırlık tamamlandıktan sonra genel anestezi altında göğsün yan tarafına birkaç tane küçük insizyon yapılır. Bu insizyonlardan birisine yerleştirilen video kamera vasıtasıyla akciğer ve göğüs içerisindeki diğer organlar bir televizyon alıcısına aktarılır. Yapılması gereken ameliyat bu kamera yardımıyla diğer insizyonlar kullanılarak yapılır. Ameliyat bittikten sonra göğsün içinde geçici olarak bir tüp yerleştirilir ve ameliyat yaraları dikişlerle kapatılır. Her açık ameliyatın tüm riskleri ve olası komplikasyonları kapalı akciğer ameliyatı için de geçerlidir. Ancak kapalı akciğer ameliyatı uygulanmış olan hastaların ameliyat sonrası yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır. Bu süre ortalama 2-4 gün arasındadır. Kapalı akciğer ameliyatının diğer avantajları; normal yaşama dönüş daha hızlı, daha az ağrı, solunum fonksiyonları daha iyi korunmakta ve kozmetik olarak daha iyi olmasıdır. Dünya genelinde giderek artan sıklıkla uygulanmaya başlanan video yardımlı torasik rezeksiyonlar ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve başarıyla uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.