Pertek Çemişgezek STK Platformu Dönem Başkanı Mehmet Hanifi Kılıç emekli amiraller tarafından yayınlanan bildiriye tepki göstererek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kılıç açıklamasında, Türkiye'nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, Silahlı kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir zevat, kendini açık etti. İfadelerini kullanarak Pertek - Çemişgezek STK Platformu olarak emekli amirallerin gece yarısı yayınladıkları bu bildiri ayaklarımızın altındadır. “ dedi.

“KİRLİ NİYETLERİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE GÖRÜYORUZ”

Kılıç açıklamasının devamında ise, “FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin, bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile mahşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. 

“DARBE HEVESLİLERİ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ”

Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı; Millet ve onun emsalsiz iradesidir. Bunun yakın tarihteki en büyük ve en haşmetli örneği 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanı dar eden Millet, Türkiye’nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek kadar kazımış, söküp atmıştır. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir.  Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri, hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. 

“ÜNİFORMASINI SİYASETE MÜDAHALE ARACI OLARAK KULLANANLARIN RÜTBELERİ ALINMALI”

Ülkenin bekasını, devletin bağımsızlığını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şeyin geçmişte 10 yılda bir yapılan darbeler olduğu, bu darbelerle bu ülkenin bütün kaynaklarının sömürüldüğü, emperyalizmin operasyon sahası haline getirildiğini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu kapsamda ilk adım olarak “emekli amiral” tanımına sığınma imkanları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden kazandıkları kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.” İfadelerini kullandı.