Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin karar yayımlandı. Karara göre eğitimde uygulanan KDV oranı tekrar yüzde sekize çıkacak.

Alınan kararda “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” ifadeleri kullanıldı.