Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş, sanayide olduğu gibi bürokraside de 4.0’ın yakalanması gerektiğini, bürokrasi 4.0 ile yeni Türkiye’nin İnşaasında bir adım önde olunacağını dile getirdi.

Fırat Sanayi ve iş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş, ülke olarak bir seçimi daha geride bıraktık. Ülke olarak uzlaşma ve birlikte hareket etme zamanıdır. Ülkemizin yapısal ve ekonomik sorunlarının çözüme ulaşması için bu uzlaşma kültürü şarttır. artık ekonomi ve demokraside daha güçlü bir Türkiye’nin inşası için sanayi 4.0 daki dönüşüme bürokrasi 4.0 da ekleyerek inşa etmeliyiz. Önümüzdeki dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve meclisteki tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşmektedir. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için bürokrasi 4.0 büyük önem taşımaktadır. Bürokrasi 4.0 ile güven, huzur, birlik ve beraberlik ortamı sağlanmış olup, yatırımların sürmesi ve yeni yatırımların yapılması noktasında büyük önem arz etmektedir” dedi.

Yeni Türkiye’nin inşası için OHAL’in bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bundan sonraki ilk adım ise birleştirici, uzlaştırıcı bir anayasa düzenlenmesi gerekmektedir. Temellerimiz ne kadar sağlam olursa gelişmemiz belki yavaş ama emin adımlar ile gerçekleşecektir. Yatırımcılar olarak bizlerde güven, istikrar kararlılığın olduğu ortamda yatırım yapmayı tercih etmekteyiz. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendi yatımlarımız bu doğrultuda yapmaktayız. İnanıyoruz ki teknolojik gelişimi yakından takip eden her kurum, kuruluş ve şirket dünya standartları ile daha iyi yarışabilecek duruma gelmektedir.” dedi.