Bir şehir düşünün, adı hem El-Aziz hem El-Azık hem de Elazığ… Doğu Anadolu’nun tarih başkenti… Birçok filmlere ve romanlara konu olmuş renkli insanların yaşadığı aziz şehir…

HABER: ALİ DEMİR

Şehrinin adı günümüze kadar birçok gez değişime uğramış ama sonunda bugünkü halini almış.

Şehrin isim tarihçesi çok eskilere sultan Abdülazîz han dönemine kadar dayanıyor,  1862’de Harput’tan sonra şu anki şehir merkezi çok gelişmiş ve îmâr edilmiş Abdülaziz’in imar ettirmesi sebebiyele de şehre “Ma’mûrat-ül-aziz” yani Abdülaziz’in îmâr ettiği şehir ismi verilmiş

1879’da bölge vilâyet olunca bir süre el-aziz ismini alan şehir, Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyareti sonrası el-azık olarak değiştirilmiş.