İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumları sona erdi. Birleşimde gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumları Beşinci birleşimle sona erdi.  Meclis Başkanı İbrahim Şerbet’in Başkanlığı’nda gerçekleşen oturumlarda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü.

Mecliste, İlk olarak Merkez İlçe Korucu Köyü Sınırları içinde bulunan parselde bulunan imar planı işi için hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planının onaylanması konusu ile ilgili hazırlanan inceleme raporu görüşüldü.

 

 

Rapor ile ilgili meclis üyeleri söz alarak görüş bildirdi. Osman Dilek, meclis ve komisyonun yanlış bilgilendirilmesi nedeniyle dava açacaklarını söyledi. 

Meclis Üyesi Hanifi Coşkun, herhangi bir haksızlığın olmadığını söyledi.

Madde daha sonra oy çokluğu ile kabul edildi.

Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Cuma Telçeken açıklanan yeni kabinede ilgili konuşurken, Elazığ ve Maraş depremine de değindi.