Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, vatandaşların organ bağışı konusunda hassas olmalarını isterken Müftü Selami Aydın’da, organ bağışının belirli durumlarda caiz olduğunu söyledi.

Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor. En çok beklenen nakil türü ise 22 bin 775 kişi ile böbrek nakli.

Elazığ’da 2014 yılında organ nakil ameliyatlarına başlayan Fırat Üniversitesi

Fırat üniversitesi hastanesinde 2014 yılından bu yana 36 böbrek nakli ile 36 hasta sağlığına kavuşurken birçok hasta ise organ nakli bekliyor.

Bu yıl yaklaşık 5 organ bağışçısının şartları taşımadığı gerekçesiyle ameliyatlarının iptal olduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, vatandaşlara organ bağışı konusunda hassas olmalarını istedi.

Kaygusuz: “Burada en büyük sıkıntımız aslında vericinin bulunamaması ya da verici bulunduğu zaman uygun şartları sağlayamaması. Nitekim 5 vakamızda bu şekilde bu yıl iptal edildi. Aslında tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ancak vericide çıkan başka hastalıklardan dolayı bu nakiller iptal edilmek zorunda kaldı. Verici bulunabilir ise hastanemiz bu yükü kaldırabilecek alt kapasiteye sahip, çok iyi bir cerrahi ekibimiz var. Yani böbrek nakillerinde Elazığ’ın Fırat Üniversitesi’nin marka olmaması için hiçbir sebep yok burada asıl problem verici bulunamaması sizin vasıtanızla da tüm halkımıza seslenmek istiyorum uygun olan herkesin organ nakli için elini taşın altına koymasını, özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş hasta ve hasta yakınlarımızın organlarımızı bağışlamak açısından öncü olması gerekiyor” dedi.

 

 

Organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendiren Elazığ İl müftüsü Selami Aydın, normal şartlarda organ bağışının caiz olmadığını ancak belirli durumlarda caiz olduğunu söyledi.

Aydın: “Normal şartlarda organ nakli caiz değildir keyfe keder olmaz. Ama İslam alimleri zaruret halinde zaruretin mahiyet ve miktarına göre onların tespit ettikleri maddeler var maddelere göre organ nakli caizdir” ifadelerini kullandı.

 

İşte diyanet tarafından alınan Organ bağışının şartları, Zaruret halinin bulunması, Hastalığın bu yoldan tedavisinin yapılacağı olması, organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması eğer organ canlı bir insandan alınacaksa bu organın alınan kişide temel bir hayati fonksiyonunu devre dışı bırakmaması, toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanın olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması, alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması ve son olarak devlet kontrolü altında yapılması gerekmektedir.