Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın “Dünya Hafızlar Haftası” vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk haftasının 2009 yılından bu yana “Dünya Hafızlar Haftası” olarak kutlandığını belirten Müftü Selami Aydın yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Eşref-i mahlûkat olarak yaratılan insanoğlu içinde en değerli olanlar iman edenlerdir. İman edenler içinde ise en değerlileri ise Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar bütün ayetlerini ezberleyen ve yaşayan hafızlardır.

Kur’an ayetlerinin ilk muhatabı Hz. Peygamber (sav) aynı zamanda Kur’an’ın ilk okuyanı, ilk muallimidir. O, Kur’an okuma ve öğretmede ilk “Fem-i Muhsin”dir. Aynı zamanda Kur’an’ın ilk hafızıdır.”

“Hafızlar Kur’an’ın canlı şahitleridir”

“Resulullah (sav) kendisine vahyolunan ayetleri hem ezberlemiş hem ashabına ezberletmiş ve böylece hafızlığın temellerini atarak ilk hafız olma payesine erişmişlerdir. Resulullah (sav) hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde Kur’an’a olan ilgileri taze tutmak maksadıyla Kur’an öğrenme ve öğretmenin faziletiyle alakalı birçok hadis buyurmuştur.

Hafızlık hususunda Peygamberimizin teşvikleri de elbette dikkate değerdir. “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” , “Ümmetimin en şereflileri Kur’an’ı ezberleyenlerdir” şeklindeki hadisler ışığında Kur’an’ı ezberleme, öğrenip ve öğretme noktasında adeta ashab birbiriyle yarışmış, sonraki dönemlerde hafızlık ümmet içinde adeta bir gelenek haline gelmiştir.

Ülkemizde ve birçok İslam ülkesinde hafızlık ümmet arasında yaygın bir şekilde devam etmektedir. Ondört asırdır olduğu gibi bundan sonra da Kur’an’ın canlı şahitleri olarak hem İslam’ı hem Kur’an’ı nesilden nesile aktaracaklardır.

Kur’an’ın bütünlüğüne vakıf olmanın başlıca vasıtası hafız olmaktır. İdeal hafız ise, Kur’an’ın lafzıyla hafız, ahkâmıyla amil, hikmetiyle kâmil olandır. Bundan dolayı bu nebevi sünneti sürdürmeye Hz. Muhammed (sav) ümmetinin bu nesildeki temsilcileri olarak bizler gayret etmeliyiz.

Kur’an’ın hem lafzını hem ahkâmını muhafaza eden ideal hafızlar yetiştirmek için tüm imkânlarımızı seferber ederek, Kur’an kültürü ve bu kültür ile yaşanan bir toplum inşa etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlar büyük bir azimle çalışmaktadır.

Geçmişten günümüze Elazığ her zaman bir ilim ve irfan merkezi olmuş ve bağrından büyük alimler çıkmıştır. Kur’an’a hizmet noktasında önemli hocalar çok sayıda hafız yetiştirmiştir. Bu alimlerimizi tanıtmak ve onlardan devraldığımız bayrağı daha yükseklere çekmek bizlerin görevidir.

Elazığ’da hafızlık müessesi için bir ömür harcayan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız’ın şu beyti büyük anlam ifade etmektedir:

“Eşref-i ümmet olanlar hafız-ı Kuran olur, Hafız-ı Kur’an olanın Hafızı, Kur’an olur”

İlimiz genelindeki hafızlık kurslarımızda her yıl yüzlerce hafızımız yetişmektedir ve başarı oranımız yüksektir. Bu başarıda emeği olan Kur’an kursu öğreticilerimize, ailelerine, her türlü katkıda bulunan hayır sahiplerine teşekkür ediyorum.”