Elazığ müftülüğü tarafından ramazan ayı kapsamında vaazlar verilmeye devam ediyor. Ramazanın beşinci gününde verilen vaazda toplumsal hayatta dünyevileşme konusu ele alındı.

Elazığ müftülüğü, Ramazan boyunca İzzetpaşa Camisi’nde vaaz programı düzenlemeye devam ediyor.

Ramazanın beşinci gününde Vaiz Harun Doğan toplumsal hayatta dünyevileşme konusunu anlattı.

Doğan İslam tarihinde dünyevileşmeyi 3 örnekle anlattı.

Vaiz Harun Doğan ‘’Tebük seferi yapıldığında tebük seferi için bir takım hazırlıklar içerisine girildiğinde Allah resulünün ashabına sefer hazırlıkları yapılması talimatını verdiğinde ashaptan kimileri bu noktada ihmalkarlık, tembellik gösterdiklerinde sıcak, yolculuk uzun meşakkatli ve sıkıntılı ve bir takım meyvelerin hasat zamanı gelmiş. Bunun üzerine Allah bir ayet indiriyor. Bu ayette yüce rabbimiz ey iman edenler size ne oluyor da Allah için sefere çıkın denildiği vakit olduğunuz yere çakılıp kaldınız. Yoksa dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ediyorsunuz. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatına nazaran az bir geçimliktir, az bir faydalanmadır. Dünyevileşmenin geçici olana, fani olana kıymetlere, değerlere, gönül bağlamanın meyil etmenin kişinin olduğu yere yer yüzüne çakılıp kalması olarak ifade ediyor.’’ Şeklinde konuştu.

Doğan aynı zamanda dünyevileşme kapılıp ahiret hayatının da unutulmamasının gerektiğini de belirtti.

Vaiz Harun Doğan ‘’Dünya aslında kötümsenecek, iğrenç olarak görülecek, rezil olarak görülecek bir yer değil. Biz Allah’a olan kulluğumuzu bu dünya hayatında bu yer yüzünde gerçekleştiriyoruz. Biz bu yeryüzünde yardımlaşmak suretiyle, dayanışmak suretiyle, ibadetleri yapmak suretiyle, bir takım ahlaki güzel özellikleri ortaya koymak suretiyle ki bunları iman etmemizin gereği olarak yerine getiriyoruz biz bunların hepsini bu dünyada gerçekleştiriyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Vaiz Harun Doğan Dünyevileşmenin İman, Ahiret ve Ahlaki hayattaki tezellüllerine de değindi.

Doğan Son olarak günümüzde ki dünyevileşme örneklerinden bahsetti

Vaiz Harun Doğan ‘’Hanımların bu salgın nedeniyle ne kadar yapılmasa da hanımların birbirinin evlerine misafir olmak suretiyle, toplanmak suretiyle, ev günleri düzenlemek suretiyle orada sahip oldukları ziynetler, altınlar, sahip oldukları ev eşyaları üzerinden, giymiş oldukları markalı kıyafetler, elbiseler ayakkabılar üzerinden bunları bir övünme, bir böbürlenme vesilesi yapmak suretiyle fani olanı geçici olanı kalıcı olanın önüne geçiriyorlar.’’ Dedi.