Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğinde Thulium lazer uygulamasıyla Prostat Ameliyatı yapılmaya başlandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğinde Thulium lazer uygulamasıyla Prostat Ameliyatı yapılmaya başlandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Orhan, son teknolojik Thulium lazer uygulamasıyla yapılan prostat ameliyatları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. İrfan Orhan; “Prostat hastalıklarında cerrahi tedavi 1900’lü yıllarda açık cerrahi şeklinde uygulanmaya başlandı, endoskopik cerrahi tekniklerinin gelişmesi ve yıllar içinde çeşitli enerji kaynaklarının kullanımı ile endoürolojik cerrahi müdahaleler ortaya çıktı. Genel olarak dünyada en çok kabul gören endoskopik cerrahi bipolar enerji kullanılarak yapılan prostat cerrahisidir. Özellikle son yıllarda lazer teknolojisinin her alanda olduğu gibi burada da kullanılması ürolojide teknolojik bir değişime sebep oldu. En son gelinen noktada özellikle prostat hastalarındaki gerek hastanede kalış sürelerinde azalma gerekse hastaların sondayla kalma sürelerinin az olması gibi sonuçlara vesile olmasından dolayı lazer teknolojisinin kullanımı giderek arttı. Lazer teknolojileri içerisinde özellikle Thulium lazer son dönemlerde etkin şekilde prostat cerrahisinde yer buldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğinde son teknolojik uygulamalardan olan Thulium lazer uygulamasıyla prostat ameliyatları etkin bir şekilde uygulanmaya başlandı. Bu ameliyatlarla ameliyatın hem postoperatif denilen ameliyat sonrası dönemde hastanın konforu hem de ameliyat sırasında cerrahi olarak bazı üstünlükleri olması bu ameliyatın var olan diğer ameliyatlara göre daha fazla tercih edilmesine sebep olmaktadır” dedi.