MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle Toplum Yararına Program hakkında soru önergesi verdi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Toplum Yararına Program (TYP) hakkında soru önergesi verdi.

Işıkver, önergesinde TYP kapsamında istihdam edilenlerin özlük hakları ile çalışma sürelerinin uzatılması hususlarını gündeme taşıdı.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver sorgu önergesinde, Toplam Yararına Program (TYP), kamu kurumlarında geçici işçi statüsünde çalışabilecek kişilerin istihdamını sağlayan program olduğunu belirterek, özellikle deprem bölgesinde TYP kapsamında istihdam edilenlerin çalışma sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Milletvekili Işıkver soru önergesinde şu ifadelere yer verdi;

“2024 yılı da dahil olmak üzere “Toplum Yararına Program” projesi kapsamında işe yerleştirilen kişi sayısı kaçtır?

Toplum Yararına Program” projesi kapsamında çalışanların, çalışma sürelerinin uzatılması hususunda Bakanlığımızca bir çalışma yapılması planlanmaktamıdır?

Deprem bölgesinde “Toplum Yararına Program” projesi kapsamında çalışanlara çalışma sürelerinin uzatılması hususunda Bakanlığımızca bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?”