Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban , Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlıkları koordine edecek 5 adet Başkanlık Ofisi, bu Ofislerle birlikte 9 ayrı Politika Kurulu ve 7 ayrı bağlı kuruluş bulunduğunu belirterek, Elazığ’ın bu Kurul, Kuruluş ve Ofislerden azami faydalanabilmesi için lobi oluşturulması gerektiğini söyledi.Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, dünyada ve ülkemizde ekonomi, üretim ve istihdamın çok süratli bir değişim içinde olduğunu ifade ederek, halkın huzur ve refahı için yerel yönetimlerin artık ekonomi ve istihdamın önemli bir parçası olması gerektiğinin altını çizdi…

Çoban yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran seçimleri ile Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Yeni sistem, yönetimde istikrar ve hızlı karar alma mekanizması oluşturacaktır ve bu da hızla gelişmekte olan ülkemizin operasyonel ihtiyacıdır.

Yıllık 851 milyar dolar gayri safi milli hâsılası olan ülkemizin yıllık 170 miyar dolar ihracat ve 256 milyar Dolar ithalat potansiyeli büyüme ve paylaşım sorununu da beraber getirmektedir.

Yapılan ihracatın ara girdi kalemlerinin çoğunluğunun petrol, doğalgaz ve ithal ürünlerden oluşması, Türkiye ekonomisinin cari açık vermesine, rekabet gücünün azalmasına ve tüketiciler açısından da nihai ürün fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenle büyümeyle birlikte kendini gösteren yapısal sorunların çözüme kavuşturulması için hem yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi hem de ihracatımızın ithalata bağımlılığının azaltılması çok büyük önem kazanmaktadır. Bu iki alanda atılacak adımların ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelen işsizlik sorununa çok büyük katkıları olacaktır.

İşte bu nokta, yerel yönetimlerin de üretim ve yatırım alanında risk alma ihtiyacını beraberinde getirmektedir. En çok ithalat yaptığımız ülke olan Çin, üretimini yerel yönetimlere yatırım ve hizmet alanında sağladığı avantajlar ile artırarak devam etmektedir. Ülkemizin de acilen ihracatımızın ithalata bağımlılığını azaltacak yatırımları hayata geçirerek hem cari açığı azaltacak, hem de istihdamı teşvik edecek tedbirleri geliştirmesi gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji alanında daha seri kararlar ve yatırım artışları sağlamamız da gerekmekte olup, ülkemizin bu alandaki açığını yerli imkânlarla çözmemiz çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu süre zarfında enerji tasarrufu sağlayacak projeleri bölgesel ve yerelde oluşturmamız gerekmektedir.

Ulaşım alanında tasarruf oluşturacak metrolar, raylı taşımacılık, hızlı trenler, elektrikli araçlar alanında belediyelerin desteklenmesi elzem olmuştur.

Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak planlama ile üretim ve fiyat istikrarı oluşturacak, üretim kalitesi artışı ile bu sektörde ihracatçı ülke konumuna gelebilecek bir süreci kısa sürede yakalayabileceğimize inanmaktayım.

Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu döviz ihtiyacı ihracat ile birlikte turizm gelirlerinden sağlandığı için Yerel Yönetimlerin turizm yatırımlarını artırması cari açığı azaltacak çok önemli bir hamle olacaktır. Bu yatırımlar döviz istikrarını sağlayacağı gibi fiyatlardaki oynaklığı da önleyecektir.

İlimiz bu yatırımlarda maalesef çok çok geride kalmıştır. Yeniden güçlü Türkiye’de Elazığ yeni bakış açılarına, yeni projelere ihtiyaç duymaktadır. 5000 yıllık bir şehir olmasına rağmen dünya şehri özelliği oluşturulamamıştır. Yerel yönetimlerin illerin ekonomi lokomotifi bu yeni düzende artık kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlıkları koordine edecek 5 adet Başkanlık Ofisi bulunmaktadır.

-FİNANS OFİSİ

-İLETİŞİM OFİSİ

-İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

-TEKNOLOJİ OFİSİ

-YATIRIM OFİSİ

Bu Ofislerle birlikte 9 ayrı Politika Kurulu ve 7 ayrı bağlı kuruluş bulunmakta olup Elazığ bu Kurul, Kuruluş ve Ofislerden azami faydalanabilmek için bir lobi oluşturmalıdır.

Makro ekonomik alanda yaşanan gelişmelere karşı zamanında alınamayan tedbirler ile ülke olarak çok sıkıntılı bir ortama girmiş durumdayız. Fiyatların dengesizliği, kur oynaklığı karşısında şirketlerin zayıflığı ve dünya ticaretindeki yeni dengeler karşısında bizim zayıf kalışımız ile bir yön çizememe sorunuyla karşı karşıyayız.

Ülkemiz adına bu olumsuz tablo yeni yönetim modeliyle hızla aşılacaktır. Elazığ’ın ülkemizin bu hızlı gelişim ve değişimine ayak uydurabilmesi ve ülkemizin yakalayacağı kalkınma hamlesinden geri kalmaması için şimdiden tüm dinamikleriyle hazırlık yapılmalıdır.

Bu nedenle güçlü bir lobi çalışması ile birlikte ilin kısa, orta ve uzun vadede nerede olması gerektiğiyle ilgili ivedi bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Burada öncü kurum Yerel Yönetimdir.

2019 ilk baharında yada erkene alınacak seçim kararı ile Elazığ çok önemli bir eşikte bulunmaktadır. Şuna yürekten inanıyorum ki; büyük hedefler ve projeler ile güçlü potansiyeli ve kaynaklarıyla Elazığ Türkiye’de ve dünyada çığır açacak Milletimiz geleceğe umutla bakacaktır” dedi.

 

En Çok Okunanlar