Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Elazığlı hemşehrimiz Prof. Dr. Harun Çiftçi atandı.

Harun Çiftçi son olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. Uzun yıllar Elazığ da özel bir eğitim kurumunda idarecilik ve öğretmenlik yapmıştı.

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karatekin üniversitesine rektör olarak atandı.

Harun Çiftçi 2018 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden Kırşehir Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Prof. Dr. Harun Çiftçi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 21.04.2021 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 2021/203 nolu karar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Makamı şahsına tevdi edilen Prof. Dr. Harun Çiftçi, 1975 Elazığ doğumludur. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tamamlayan Rektör Çiftçi, Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, Analitik Kimya Anabilim Dalında birinci Doktorasını ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında ikinci Doktorasını tamamlamıştır.

2012 yılında Doçent, 2017 yılında ise Profesör ünvanı almıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesidir. Tıp Fakültesindeki akademik görevlerinin yanında, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bölgesel Kalkınma Projelerinde Yürütücü, Koordinatör ve Danışmanlık gibi birçok vazifeyi de ifa etmiştir. Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki uzmanlıkları nedeniyle Multidisipliner alanlarda Ulusal ve Uluslararası çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır.

Görev yaptığı Üniversitede; Senato Üyeliği, Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi idarecilik vazifelerinin yanında, Bölge kalkınmasına fayda sağlayacak faaliyetlerin; Eylem ve Stratejik Planlarının hazırlanmasına, rol model oluşturacak projelerinin belirlemesine direkt katkıda bulunmuştur.

Yurtdışındaki Üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak derste veren Rektör Çiftçi, yine vatan toprakları dışında Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumları iş birliği ile düzenlenen toplantılarda ve eğitim etkinliklerinde seminerler düzenlemiştir.

Yüce Devletimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı hedeflerimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telkinleri ile daha güçlü girme gayreti içerisinde çalışmalarına devam eden Rektör Çiftçi, 10 ve 11. Kalkınma Planlarında detaylıca söz edilen hedefler doğrultusunda; jeotermal enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli değerlendirilebilmesi için Mühendislik, Ziraat ve Sağlık alanlarında düzenlenen Jeotermal Enerji Çalıştaylarının Başkanlık vazifelerini yürütmüş, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler birliğinde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal ve Beşerî kalkınma, Yenilenebilir Enerji, Turizmin yaygınlaştırılması başlıklı çalışma ve çalıştaylara itina ile katılmıştır.

Bugüne kadar görev aldığı bütün çalışmalarını başarılı şekilde Yürüten Rektör Çiftçi, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi, insan ve toplum sağlığının korunması, gıda güvenliği, toksikoloji, biyoaktif bileşenler, biyonanoteknoloji, risk değerlendirmeleri, sürdürülebilir kalkınma ve inovatif kimya alanlarında bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir.