YAYIMLANAN 703 NOLU KHK’YLA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATANACAK REKTÖRLERİN PROFESÖR OLMASI ŞARTI KALDIRILDI.

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 13. Madde’nin ilk paragrafında yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesinin yerine şu getirildi

"Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder."

Yayımlanan bu KHK ile rektör atamalarından profesörlük ünvanı şartı aranmayacak.
 

 

En Çok Okunanlar