Prof. Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU sebahattindevecioglu@kanal23.com

YERLİ VE MİLLİ SPOR TEKNOLOJİLERİ

Teknoloji; makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistem, yönetim ve kontrol mekanizmalarını gibi öğeleri kapsayan, bu öğelerin belirli bir düzende bir araya getirilmesiyle oluşan, bilim ve uygulama arasında köprü görevi yapan bir disiplindir olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanması olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde sporun; gelişen bilgi ve teknoloji ve gittikçe artan boş zaman kültürünün yanı sıra; görsel bir ürüne dönüşmesi ve insanların sağlıklı yaşam, zinde kalma gibi ihtiyaçlarının artması ile birlikte önemli bir mesafe kat ettiği bilinmektedir.

Teknolojideki son gelişmeler sporu şekil olarak geliştirmekte ve yenilemektedir. Birçok ülkede spor teknoloji üreten sistemler oluşturulmaktadır. Top üretimine yönelik birçok firma laboratuvarlar ve araştırma geliştirme gurupları oluşturmakta buralara da endüstri mühendisleri inovatif ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Spor giysileri üretiminde Nano teknolojiden yararlanılmakta, spor ayakkabıları ve kramponlar,  son teknoloji ile üretilmekte hatta hakemlerin kullandıkları bayraklar, kulaklıklar, düdükler birer teknoloji ürünü olarak sergilenmektedir. 

Spor tesisleri sahası olarak bilinen geleneksel alanlar, bilgisayar ve elektronik sistemlerin gelişimi ile birlikte, akıllı salonlara ve tesislere dönüşmektedirler. Yeni kamera sistemleri, skorbordlar, bilgisayar sistemleri ile birlikte cep telefonu aracılığı ile hizmete sunulmaktadır. Antrenman bilimciler yeni teknolojinin araç ve gereçlerini kullanarak, spor laboratuvarlarında geleceğin sporcularını oluştururlarken, yeni spor sistemlerini bilgisayar ortamlarında maç analizi yaparak geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Sporun içerisinde yer alan kontrol sistemleri, hakemler, yöneticiler, bilgi sistemlerinden yararlanmanın yollarını aramaktadırlar. Sporun bilgisayar oyunları artık gerçeklerini aratmayacak şekilde milyonlarca insanın kullanımına sunulmaktadır. Robotlar birer futbolcu gibi tasarlanarak yarıştırılmaktadırlar. Spor artık günümüz teknolojilerinin kullanımı ve yeni teknolojilerin tanıtımı olarak da ayrı bir endüstrinin kapılarını farkında olmadan aralamaktadır. Bilim ve teknoloji geliştikçe sporda gelişecek, sporda geliştikçe teknolojilerde gelişecektir.

Spor endüstrisi dünyada yaklaşık altı milyon kişinin istihdamının sağlandığı bir endüstri kolu olmuştur.

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Spor Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre;  Günümüz itibariyle dışsal etkileriyle birlikte spor yıllık 500 milyar Dolar gelir yaratabilmektedir. Ülkemizde ise spor pastasının büyüklüğü 1 Milyar 250 milyon dolar’a ulaşmış durumdadır. Bu pastanın 825 milyon dolarlık kısmı futboldan gelirken, kalan 425 milyon dolarlık bölüm ise diğer spor dallarından gelmektedir. Bu bağlamda sporun kendi etrafında yarattığı katma değer ile ulaştığı toplam spor pastası büyüklüğü 13,5 milyar dolara yaklaşmaktadır. Bu tutar dünyadaki spor pastasının büyüklüğünün yüzde 2,7’lik kısmını oluştururken, Avrupa spor pastasının yaklaşık yüzde 5,4’ünü oluşturmaktadır.

Dünya Spor endüstrisinde yer alan Milli ve Yerli olarak tanılanabilecek ürün ve hizmet alanı oldukça sınırlıdır. Türkiye açıklanan (TUİK) verilerine göre; Spor ürünlerinde ve hizmetlerinde ithalatçı olarak gözükmektedir. Spor sektöründe yer alan bir alet, araç, uluslararası standartlarda üretilmemektedir. Yerli sportif liglerimiz ve organizasyonlarımız çok az sayıda izleyici ve seyirciye ulaşmaktadır.

Spor endüstrisinde yer almak için, Yerli ve Milli Spor Ürünlerinin,  Devlet teşvik sistemlerinde yer alarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile birlikte, hem katma değer oluşturmak hem de istihdam artırarak bu alandaki ithalat-ihracat dengesini bir an önce sağlamamız gerekmektedir.

‪24-25 Ekim 2019 tarihinde, Anadolu Bilişim Buluşmaları-3 “Yerli ve Milli Teknolojiler” temasında Konya’da düzenlenecek olan zirvede, Yeni Nesil Spor Teknolojileri  panelinde Sporda Yerli ve Milli Teknolojiler konusu geniş bir şekilde uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Bekleriz…

 

 

 

Kaynaklar:

1- S.Devecioğlu, O.,Altıngül, Spor Teknolojilerinde İnovasyon, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

2- DPT. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Spor Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2013